Foreign citizens who have a complete general secondary education are accepted for the first course

A foreign citizen must receive an invitation to study.

To do this, you need:

 • Send an application to dstu.cdp@gmail.com an application to the rector (in Ukrainian or English) or to send a letter to the director of the partner firm with a request to provide an invitation;
 • Together with a statement send copies of the following documents:
  • A copy of the passport document of a foreigner;
  • A copy of the previous education document with points obtained for educational disciplines or academic certificate;
  • Written consent to the processing of personal data;

Foreign citizens provide the following documents when admission to the University:

 • a copy of the document on education and on the received marks from academic disciplines;
 • insurance policy for emergency medical care;
 • 6 photographs measuring 4×6 cm;

All documents must be translated into Ukrainian and certified in accordance with the law of the issuing country.

Education documents and other foreign documents submitted by the applicant are legalized and translated into Ukrainian in accordance with the legislation of Ukraine.

Rules of admission to study at the Dniprovsk State Technical University in 2022 (XIV. Features of admission to the State Technical University of Foreigners and Stateless Persons).


На перший курс приймаються іноземні громадяни, які мають повну загальну середню освіту

Іноземний громадянин повиненн одержати запрошення на навчання.

Для цього необхідно:

 • Відправити на електронну пошту  dstu.cdp@gmail.com заяву на ім’я ректора (українською або англійською мовою) або відправити листа на ім’я директора фірми-партнера з проханням надати запрошення;
 • Разом з заявою переслати копії наступних документів:
  • Копію паспортного документу іноземця;
  • Копію документу про попередню освіту з одержанними за навчальні дісципліни балами або академічну довідку;
  • Письмову згоду на обробку персональних даних;

Іноземні громадяни при вступі надають наступні документи:

 • копію документа про освіту та про одержані оцінки з навчальних дисциплін;
 • страховий поліс про надання екстреної медичної допомоги;
 • 6 фотокарток розміром 4×6 см;

Всі документи обов’язково повинні бути переведені на українську мову і завірені відповідно до закону країни видачі.

Документи про освіту та інші іноземні документи, які подаються заявником, легалізуються та перекладаються на українську мову відповідно до законодавства України.

Правила прийому на навчання до Дніпровського державного технічного університету в 2022 році (XIV. Особливості прийому на навчання до ДДТУ іноземців та осіб без громадянства)