The university consists of 7 educational buildings, 3 dormitories, 5 research laboratories. The educational process uses 77 classrooms, 97 equipped laboratories, 35 computer classes. The university has a modern sports base: Burevisnyk Stadium, 3 sports halls, a shooting range, 2 football fields, 9 sports grounds with sections for 10 sports, a sports and recreation camp on the Oryol River.

До складу університету входять 7 навчальних корпусів, 3 гуртожитки, 5 науково-дослідних лабораторій. В освітньому процесі використовується 77 навчальних аудиторій, 97 обладнаних лабораторій, 35 комп’ютерних класів. Університет має сучасну спортивну базу: стадіон «Буревісник», 3 спортивні зали, стрілецький тир, 2 футбольні майданчики, 9 спортивних майданчиків, де працюють секції з 10 видів спорту, спортивно-оздоровчий табір на річці Оріль.